Zásady ochrany osobných údajov

Na webovej stránke betorcasino.click si vážime dôveru našich návštevníkov a záväzok chrániť ich osobné údaje. Tento text vysvetľuje, ako zbierame, používame a chránime tieto údaje. Prosím, pozorne si ho prečítajte.

Informácie, ktoré získavame, môžu obsahovať mená, e-mailové adresy, telefónne čísla a iné osobné údaje. Tieto údaje získavame prostredníctvom formulárov na našej webovej stránke, ako aj z automaticky generovaných protokolov z vašej návštevy našej stránky (napríklad IP adresy, typ prehliadača, dátum a čas návštevy).

Použitie osobných údajov

Osobné údaje, ktoré nám poskytnete, používame na rôzne účely, vrátane:

- Kontaktu s vami ohľadom vašej žiadosti alebo otázky

- Poskytovania informácií o našich produktoch a službách, ktoré vás môžu zaujímať

- Vylepšovanie a prispôsobenie našej webovej stránky a jej obsahu

Zdieľanie osobných údajov

Nezdielame, neprenášame ani nepredávame vaše osobné údaje tretím stranám bez vášho súhlasu, s výnimkou prípadov, keď to vyžaduje zákon.

  • Spolu s partnermi, ktorí nám pomáhajú poskytovať naše služby, môžeme zdieľať určité údaje. Títo partneri majú povinnosť chrániť vaše osobné údaje v zhode s našimi zásadami ochrany osobných údajov.
  • Ak by sme mali byť predmetom fúzie, akvizície alebo predaja našej spoločnosti, môžu byť vaše osobné údaje prenesené na nového majiteľa ako súčasť takejto transakcie.

Všetky tretie strany, s ktorými zdieľame vaše osobné údaje, majú povinnosť ich chrániť a použiť iba na účely, pre ktoré nám ich poskytujete.

Bezpečnosť osobných údajov

Zaväzujeme sa chrániť vaše osobné údaje a používame primerané technické a organizačné opatrenia na ochranu pred neoprávneným prístupom, zneužitím, stratou alebo zničením údajov.

  • Vaše osobné údaje uchovávame iba po dobu, ktorá je potrebná na splnenie účelu, pre ktorý boli získané.
  • Pri používaní našej webovej stránky používate všetky osobné údaje na vlastné riziko.

Pomocou elektronických prostriedkov a šifrovania sa snažíme minimalizovať riziko straty, zneužitia, neoprávneného prístupu alebo odtajnenia vašich osobných údajov.

Prostredníctvom tejto webovej stránky môžete mať prístup k tretím stranám, na ktoré sa nevzťahuje naša politika ochrany osobných údajov. Odporúčame vám, aby ste si prečítali ich vlastné politiky ochrany osobných údajov.